Reštaurovanie

Zaoberám sa reštaurovaním a opravou sôch ,pomníkov, pamatných tabúľ, mramorových, pieskovcových a kameninových náhrobkov a sakrálnych doplnkov nezapísaných v Zozname kultúrnych pamiatok SR.

Zub času sa viditeľne podpisuje na všetkom okolo nás, či už sa jedná o interiér, alebo exteriér, materiály stárnu. Hoci kameň pôsobí nestárnucim dojmom, čas od času si však žiada úržbu. Aby sme životnosť kameňa predĺžili a zachovali jeho vlastnosti ako sú jas, kresba a pod. musíme prispieť k jeho obnove.

Pomník padlých v Jablonci pri kostole dlho vzdával úctu mužom z obce padlým v 1. svetovej vojne. Zub času sa však podpísal na jeho stave. Vážne defekty na pomníku hrozili zrútením jeho súčastí. Pomník narúšali aj prerastené smreky, ktoré dal farský úrad vyrezať v marci 2015. S podnetom opravy pomníka sa potom na mňa obrátil pán Kucman a jeho priatelia. Pomník mal prasknutý nosný podstavec pod hlavným krížom. Musel byť okamžite zosadený, aby sa predišlo jeho spadnutiu. Po oprave podstavca bolo potrebné prebrúsiť časti pomníka a kríža, ktorý bol za pomoci miestnych mužov opätovne osadený. Z diela som mal veľmi dobrý pocit, s takou ochotou a spoluprácou veriacich ako v Jablonci sa dlho nestretol.

Pomník padlých v Kuklove pochádza z roku 1927 ten som zrenovoval v júni 2017. Od doby vzniku pomník prišiel o drobné súčasti, ktoré boli nahradené umelým pieskovcom. Samotný pomník je z pieskovca, ktorý časom zčernal, po chemickom vyčistení a konzervácii bol preto použitý aj zosvetľujúci paropriepustný pieskovcový náter, ktorým bola pomníku navrátená pôvodná krása.

Kaplnku v Močidlanoch som opravil začiatkom roka 2017 na požiadanie obce prostredníctvom starostky D. Žúrkovej. Remeselné práce na obnove kaplnky spočívali v obkopaní drenážnymi kanálmi, vytmelení strechy, odstránení starých náterov a oprave prasklín a defektov na fasáde a štukovej výzdobe. Súčasťou kaplnky bola aj kolorovaná socha sv. Jána Nepomuckého v pomerne zlom stave. Tú som zrenovoval vo svojej dielni počas zimných mesiacov ešte pred samotnou obnovou kaplnky.

Kaplnka troch svatých Smrdáky .Mojou úlohou bolo zreštaurovať tri sochy svatcov,ktoré bolo nutné vzhľadom na náročnosť previesť do mojej dielne v Uníne.

Kríž Vieska. Zaujímavý osud má aj kríž v obci Vieska. Bol tri krát premiestňovaný na iné miesto ,čo sa podpísalo aj na jeho stav. Kríž som dostal na renováciu v Júly 2017 ,keď ho miestni veriaci pod vedením organizátora Jozefa Chrenku umiestnili v strede cintorína v ich obci. Kríž sa rozoberaním poškodil ,bolo treba vyspraviť trhliny a spevniť telo podstavca a naniesť pieskovcovú paro priepustnu farbu.

Mojou renováciou rešli aj niektoré miesta posledného odpočinku

V mojej dielní vzniky i viaceré mozaiky tvorené vačšinou zo starovekých keramických črepín

Socha sv. Floriána v Uníne je pred kaplnkou sv. Barbory. Rok vzniku sochy nie je publikovaný v dostupnej literatúre. Ak pripustíme, že vznikla v dobe ako jej podstavec (v obci na rovnakom stojí aj socha sv. Vendelína), zhruba ju možno datovať do polovice 19. storočia. V roku 2017 bola socha sv. Floriána aj podstavec mnou renovované. Na soche som opravil zvetralé časti a odstránených viacero farebných vrstiev. Po obnove získala náter pieskovcového charakteru so zlátenými detailami. Obnovenú sochu posvätili 4. mája 2017, v deň sviatku sv. Floriána pred slávnostnou omšou, konanou v kaplnke sv. Barbory.

Socha sv. Vendelína v Uníne bola postavená pred rokom 1850. V dobe jej vzniku tu bol okraj obce. Pieskovcovú sochu som zreštauroval v máji 2016 na podnet starostu obce. Za dobu existencie bola socha silne znečistená machom, trusom a nánosmi farby. Tlakom pary museli byť odstránené až po kamenný základ. Ďalej som opravil popraskané časti a domodeloval tváričky zvierat a nos svätca. Opravu si vyžiadal aj ozdobný pilier. Po dobrúsení boli na sochu nanesené dve vrstvy paropriepustnej farby pieskových odtieňov a pozlátili sa spony a doplnky sochy. Na podstavec sa na záver doplnila tabuľka s gravírovaným nápisom.

Pomník padlých v Uníne z roku 1937 som reštauroval v marci a apríli 2016 na podnet starostu obce. Sochu Krista opieskovaním zbavil odlupujúcej sa syntetickej farby, zvyšok pomníka stačilo len očistiť. Pomník som penetroval náterom proti machom, odstránil drobné trhliny, domodeloval poškodené časti (nos vojaka, ruky Krista), nalepil odpadnutý porcelánový fotomedailón. Zvýraznil som písmo a pomník natrel ochrannou fixačnou vrstvou proti zvetrávaniu kameňa. Pomník padlých bol po obnove posvätený 4. mája 2016.

Socha sv. Jána Nepomuckého v Uníne stojí pred kaplnkou sv. Barbory. Existovala v polovici 19. storočia. V mesiacoch máj, jún 2017 som sochu a podstavec renovoval.

Cintorín v obci Unín sa nachádza okolo kostola a je na ňom kamenný ústredný kríž z roku 1832. Kríž je charakteristický vysokým pylónom, pred ktorým je na konzole socha Panny Márie. V kartuši podstavca je vsadená datujúca tabuľka,ktorá bola poškodená .Kríž bolo treba mechanicky očistiť od machov a lišajníkov, následne bol kríž umytý a zakonzervovaný.Po vyschnutí bola osadená replika pôvodnej tabulky s popisom.

Pri kostole sv. Martina, ale dnes už v areáli cintorína, je masívny kamenný kríž (3,5 m) bez datujúcich nápisov. Tento som renovoval na jeseň 2017.