Socha a plastika

Ručne tvarujem sochy, plastiky, mozaiky a maľujem interierové koláže .Každá práca je originál,tvorený bez predlohy.

Moje abstraktné sochy a plastiky so sakrálnou tematikou sú určené prevažne pre interiér.